Šolo In Fakulteto

Odhod na študijsko srečo in opolnomočenje sporočil za hčerko ali sina

zapušča na fakulteti veliko sreče in opolnomočenje sporočil